Prehľad o organizácii
GAMa, spol. s r.o.
Tajovského 19, 058 01 Poprad
31737471
2020977552
Nemá
nezistený
22.11.1996
31.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GAMa, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAMa, spol. s r.o.


Konateľ GAMa, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAMa, spol. s r.o.


Predmet činnosti GAMa, spol. s r.o.


Kataster GAMa, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GAMa, spol. s r.o.