Prehľad o organizácii
Obchodné družstvo Košarovce
Košarovce
31737480
Nemá
28.11.1996
22.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Obchodné družstvo Košarovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodné družstvo Košarovce


Predstavenstvo Obchodné družstvo Košarovce


Správca konkurznej podstaty Obchodné družstvo Košarovce


Predmet činnosti Obchodné družstvo Košarovce


Kataster Obchodné družstvo Košarovce


Skrátené výkazy Obchodné družstvo Košarovce