Prehľad o organizácii
TAGES s.r.o.
Alžbetina 3, 040 01 Košice
31737498
2020965529
SK2020965529
nezistený
01.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8779/V
5,45 tis. €
494,3 %
2022/2021
17 tis. €
51,6 %
2022/2021
0,15
585,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TAGES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TAGES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,53
0,45
0,3
5,39

Zisk pred zdanením TAGES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TAGES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TAGES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAGES s.r.o.


Konateľ TAGES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAGES s.r.o.


Predmet činnosti TAGES s.r.o.


Kataster TAGES s.r.o.


Skrátené výkazy TAGES s.r.o.