Prehľad o organizácii
TAGES s.r.o.
Alžbetina 3, 040 01 Košice
31737498
2020965529
SK2020965529
0 zamestnancov
01.12.1996
Činnosti múzeí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,08
1,21
73,7 %
917 €
-76,6 %
2021/2020
11,2 tis. €
-27,5 %
2021/2020
0,02
-68,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TAGES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby TAGES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

1,71
0,26
0,21
1,41

Zisk pred zdanením TAGES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA TAGES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TAGES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAGES s.r.o.


Konateľ TAGES s.r.o.


Štatutárny orgán TAGES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAGES s.r.o.


Predmet činnosti TAGES s.r.o.


Kataster TAGES s.r.o.


Skrátené výkazy TAGES s.r.o.