Prehľad o organizácii
C.I.F. s.r.o.
Žriedlová 3363/10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31737501
2020055763
SK2020055763
nezistený
01.12.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,81
4,52
0,91
82 %
647 tis. €
5 702,9 %
2021/2020
N/A
0,81
5 557,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk C.I.F. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby C.I.F. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

21,53
0,18
n/a
1,17

Zisk pred zdanením C.I.F. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA C.I.F. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod C.I.F. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C.I.F. s.r.o.


Konateľ C.I.F. s.r.o.


Štatutárny orgán C.I.F. s.r.o.


Člen dozorného orgánu C.I.F. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. C.I.F. s.r.o.


Predmet činnosti C.I.F. s.r.o.


Kataster C.I.F. s.r.o.


Skrátené výkazy C.I.F. s.r.o.