Prehľad o organizácii
C.I.F. s.r.o.
Žriedlová 3363/10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31737501
2020055763
SK2020055763
nezistený
01.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8780/V
-18 tis. €
0,8 %
2023/2022
N/A
-0,1
-4,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk C.I.F. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby C.I.F. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
16,09
0,57
n/a
2,14

Zisk pred zdanením C.I.F. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA C.I.F. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod C.I.F. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C.I.F. s.r.o.


Konateľ C.I.F. s.r.o.


Člen dozorného orgánu C.I.F. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. C.I.F. s.r.o.


Predmet činnosti C.I.F. s.r.o.


Kataster C.I.F. s.r.o.


Skrátené výkazy C.I.F. s.r.o.