Prehľad o organizácii
EZEX s.r.o.
Hlavná 101, 040 01 Košice
31737510
2020055961
SK2020055961
10-19 zamestnancov
01.12.1996
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-3,29
0,4
97,8 %
-159 tis. €
-11,1 %
2022/2021
698 tis. €
141,8 %
2022/2021
-0,07
-19,4 %
2022/2021
4,08 tis. €
N/A

Zisk EZEX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby EZEX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
7,31
0,02
0,04
0,54

Zisk pred zdanením EZEX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA EZEX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EZEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EZEX s.r.o.


Konateľ EZEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EZEX s.r.o.


Prokurista EZEX s.r.o.


Predmet činnosti EZEX s.r.o.


Kataster EZEX s.r.o.


Skrátené výkazy EZEX s.r.o.