Prehľad o organizácii
EZEX s.r.o.
Hlavná 101, 040 01 Košice
31737510
2020055961
SK2020055961
10-19 zamestnancov
01.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8781/V
-141 tis. €
11,6 %
2023/2022
966 tis. €
38,4 %
2023/2022
-0,07
5,1 %
2023/2022
4,08 tis. €
N/A

Zisk EZEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
-160 tis. €
-180 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby EZEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
8,68
0,03
0,03
0,47

Zisk pred zdanením EZEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
-160 tis. €
-180 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA EZEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EZEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EZEX s.r.o.


Konateľ EZEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EZEX s.r.o.


Prokurista EZEX s.r.o.


Predmet činnosti EZEX s.r.o.


Kataster EZEX s.r.o.


Skrátené výkazy EZEX s.r.o.