Prehľad o organizácii
MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným
Tr. SNP 7, 040 01 Košice
31737528
2020958423
Nemá
nezistený
22.11.1996
19.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy MV TRADE - spoločnosť s ručením obmedzeným