Prehľad o organizácii
MI PLASTIK s.r.o.
Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce
31737536
2020038658
Nemá
nezistený
28.11.1996
Agent.sprostr.dočas.zam.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
0,12
2,2 %
-468 €
-5,2 %
2022/2021
N/A
-0,01
-5,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MI PLASTIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby MI PLASTIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
3,54
0,98
n/a
44,66

Zisk pred zdanením MI PLASTIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

EBITDA MI PLASTIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MI PLASTIK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MI PLASTIK s.r.o.


Konateľ MI PLASTIK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MI PLASTIK s.r.o.


Predmet činnosti MI PLASTIK s.r.o.


Kataster MI PLASTIK s.r.o.


Skrátené výkazy MI PLASTIK s.r.o.