Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Košarovce
Košarovce
31737544
Nemá
28.11.1996
08.12.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Košarovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Košarovce


Predstaventvo Roľnícke družstvo Košarovce


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Košarovce


Kataster Roľnícke družstvo Košarovce