Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Košarovce
Košarovce
31737544
Nemá
28.11.1996
08.12.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Roľnícke družstvo Košarovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Košarovce


Predstaventvo Roľnícke družstvo Košarovce


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Košarovce


Kataster Roľnícke družstvo Košarovce