Prehľad o organizácii
GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii
Garbiarska 5, 040 01 Košice
31737552
2020958599
Nemá
nezistený
29.11.1996
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
61,6 tis. €
5 641 %
2016/2015
414 tis. €
2,42
63 665,4 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


2014
2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


2014
2015
2016
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,69
0,44
n/a
1,79

Zisk pred zdanením GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


2014
2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


2014
2015
2016
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Konateľ GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Likvidátor GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Predmet činnosti GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Kataster GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii


Skrátené výkazy GALILEO, s.r.o., Košice v likvidácii