Prehľad o organizácii
Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.
Klincová 24, 821 08 Bratislava
31737561
2021166653
SK2021166653
nezistený
28.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
1,92
0,85
103,9 %
-300 €
31 %
2022/2021
1,22 tis. €
204,8 %
2022/2021
-0,08
35,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,02
-0,04
0,25
0,96

Zisk pred zdanením Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Konateľ Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Predmet činnosti Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Kataster Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Skrátené výkazy Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.