Prehľad o organizácii
Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.
Klincová 24, 821 08 Bratislava
31737561
2021166653
SK2021166653
nezistený
28.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 62664/B
-211 €
29,7 %
2023/2022
725 €
-40,4 %
2023/2022
-0,08
-7,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,06
-0,14
0,87
0,88

Zisk pred zdanením Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Konateľ Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Predmet činnosti Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Kataster Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.


Skrátené výkazy Školská agentúra pre obstarávanie s. r. o.