Prehľad o organizácii
Profit Slovakia, spol. s r.o.
Hviezdoslavova č. 2/419, 058 01 Poprad
31737579
2020515464
Nemá
nezistený
22.11.1996
15.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Profit Slovakia, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Profit Slovakia, spol. s r.o.


Konateľ Profit Slovakia, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Profit Slovakia, spol. s r.o.


Predmet činnosti Profit Slovakia, spol. s r.o.


Kataster Profit Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Profit Slovakia, spol. s r.o.