Prehľad o organizácii
DP, s.r.o.
094 02 Slovenská Kajňa
31737587
Nemá
28.11.1996
11.07.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DP, s.r.o.


Konateľ DP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DP, s.r.o.


Predmet činnosti DP, s.r.o.


Kataster DP, s.r.o.


Skrátené výkazy DP, s.r.o.