Prehľad o organizácii
artluk plus, s.r.o.
Volgogradská 13, 080 01 Prešov
31737595
2020004558
SK2020004558
nezistený
26.11.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,04
0,4
34,2 %
-9,52 tis. €
-176,2 %
2022/2021
301 tis. €
-49,2 %
2022/2021
-0,02
-194,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk artluk plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby artluk plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
26,57
0,66
0,23
1,01

Zisk pred zdanením artluk plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA artluk plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod artluk plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie artluk plus, s.r.o.


Konateľ artluk plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. artluk plus, s.r.o.


Predmet činnosti artluk plus, s.r.o.


Kataster artluk plus, s.r.o.


Skrátené výkazy artluk plus, s.r.o.