Prehľad o organizácii
artluk plus, s.r.o.
Volgogradská 13, 080 01 Prešov
31737595
2020004558
SK2020004558
nezistený
26.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3449/P
16,4 tis. €
272,4 %
2023/2022
407 tis. €
35,3 %
2023/2022
0,05
302,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk artluk plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby artluk plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
28,25
0,82
0,12
1,3

Zisk pred zdanením artluk plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA artluk plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod artluk plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie artluk plus, s.r.o.


Konateľ artluk plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. artluk plus, s.r.o.


Predmet činnosti artluk plus, s.r.o.


Kataster artluk plus, s.r.o.


Skrátené výkazy artluk plus, s.r.o.