Prehľad o organizácii
Agrodružstvo Rankovce
044 46 Rankovce
31737609
Nemá
02.12.1996
27.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agrodružstvo Rankovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrodružstvo Rankovce


Predstavenstvo Agrodružstvo Rankovce


Správca konkurznej podstaty Agrodružstvo Rankovce


Predmet činnosti Agrodružstvo Rankovce


Kataster Agrodružstvo Rankovce