Prehľad o organizácii
Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii
044 46 Rankovce
31737617
2020972701
Nemá
nezistený
02.12.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


Likvidátor Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


Predstavenstvo Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


Predmet činnosti Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


Kataster Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii


Skrátené výkazy Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii