Prehľad o organizácii
EKOTECHNA s.r.o. Prešov
Ľubochnianska 8, 080 06 Ľubotice
31737625
2020005449
SK2020005449
10-19 zamestnancov
02.12.1996
Oprava strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
0,66
25,7 %
172 tis. €
-72,1 %
2021/2020
3,45 mil. €
-43,4 %
2021/2020
0,03
-68,6 %
2021/2020
19,5 tis. €
N/A

Zisk EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

702
0,74
0,34
3,05

Zisk pred zdanením EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Konateľ EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Predmet činnosti EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Kataster EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Skrátené výkazy EKOTECHNA s.r.o. Prešov