Prehľad o organizácii
EKOTECHNA s.r.o. Prešov
Ľubochnianska 8, 080 06 Ľubotice
31737625
2020005449
SK2020005449
10-19 zamestnancov
02.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3450/P
603 tis. €
250,1 %
2022/2021
7,02 mil. €
103,8 %
2022/2021
0,07
147,3 %
2022/2021
19,5 tis. €
N/A

Zisk EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
792,83
0,59
0,23
3,19

Zisk pred zdanením EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA EKOTECHNA s.r.o. Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Konateľ EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Predmet činnosti EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Kataster EKOTECHNA s.r.o. Prešov


Skrátené výkazy EKOTECHNA s.r.o. Prešov