Prehľad o organizácii
ZES-REGINA, spol. s r.o.
Volgogradská 13, 080 01 Prešov
31737633
2020978003
Nemá
nezistený
27.11.1996
21.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZES-REGINA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZES-REGINA, spol. s r.o.


Konateľ ZES-REGINA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZES-REGINA, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZES-REGINA, spol. s r.o.


Kataster ZES-REGINA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZES-REGINA, spol. s r.o.