Prehľad o organizácii
EKOSKLO PLUS, s.r.o.
Radlinského 1, 080 01 Prešov
31737641
2020969489
Nemá
nezistený
27.11.1996
17.11.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKOSKLO PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOSKLO PLUS, s.r.o.


Konateľ EKOSKLO PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOSKLO PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti EKOSKLO PLUS, s.r.o.


Kataster EKOSKLO PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy EKOSKLO PLUS, s.r.o.