Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce
094 05 Holčíkovce
31737650
2020947599
Nemá
nezistený
03.12.1996
03.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce


Štatutárny orgán Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce


Správca konkurznej podstaty Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce


Kataster Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Farma Holčíkovce