Prehľad o organizácii
Podielnické družstvo Holčíkovce
094 05 Holčíkovce
31737668
2020000004
Nemá
nezistený
03.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 367/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Podielnické družstvo Holčíkovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Podielnické družstvo Holčíkovce


Predstaventvo Podielnické družstvo Holčíkovce


Správca konkurznej podstaty Podielnické družstvo Holčíkovce


Predmet činnosti Podielnické družstvo Holčíkovce


Kataster Podielnické družstvo Holčíkovce


Skrátené výkazy Podielnické družstvo Holčíkovce