Prehľad o organizácii
Podielnické družstvo Holčíkovce
094 05 Holčíkovce
31737668
2020000004
Nemá
nezistený
03.12.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Podielnické družstvo Holčíkovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Podielnické družstvo Holčíkovce


Predstaventvo Podielnické družstvo Holčíkovce


Správca konkurznej podstaty Podielnické družstvo Holčíkovce


Predmet činnosti Podielnické družstvo Holčíkovce


Kataster Podielnické družstvo Holčíkovce


Skrátené výkazy Podielnické družstvo Holčíkovce