Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Habura
067 52 Habura
31737676
Nemá
03.12.1996
10.08.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Roľnícke družstvo Habura


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Habura


Predstaventvo Roľnícke družstvo Habura


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Habura


Kataster Roľnícke družstvo Habura