Prehľad o organizácii
Agrodružstvo Čertižné
067 52 Habura
31737684
Nemá
03.12.1996
09.11.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agrodružstvo Čertižné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrodružstvo Čertižné


Predstavenstvo Agrodružstvo Čertižné


Predmet činnosti Agrodružstvo Čertižné


Kataster Agrodružstvo Čertižné