Prehľad o organizácii
CHEMICA spol. s r. o.
Moldavská 8, 040 01 Košice
31737692
2020494454
SK2020494454
1 zamestnanec
28.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8793/V
-111 tis. €
27,5 %
2023/2022
12 tis. €
10,2 %
2023/2022
-0,1
24,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk CHEMICA spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby CHEMICA spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,03
0,01
13,08
0,5

Zisk pred zdanením CHEMICA spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA CHEMICA spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CHEMICA spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMICA spol. s r. o.


Konateľ CHEMICA spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHEMICA spol. s r. o.


Predmet činnosti CHEMICA spol. s r. o.


Kataster CHEMICA spol. s r. o.


Skrátené výkazy CHEMICA spol. s r. o.