Prehľad o organizácii
CHEMICA spol. s r. o.
Moldavská 8, 040 01 Košice
31737692
2020494454
SK2020494454
1 zamestnanec
28.11.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-10,68
0,95
99,8 %
-20,3 tis. €
-55,6 %
2021/2020
29,4 tis. €
-65,6 %
2021/2020
-0,02
91,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk CHEMICA spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby CHEMICA spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

0,01
0
0,85
1

Zisk pred zdanením CHEMICA spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA CHEMICA spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CHEMICA spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMICA spol. s r. o.


Konateľ CHEMICA spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHEMICA spol. s r. o.


Predmet činnosti CHEMICA spol. s r. o.


Kataster CHEMICA spol. s r. o.


Skrátené výkazy CHEMICA spol. s r. o.