Prehľad o organizácii
CHEMICA spol. s r. o.
Moldavská 8, 040 01 Košice
31737692
2020494454
SK2020494454
1 zamestnanec
28.11.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-69,69
0,28
99,8 %
-154 tis. €
-657,5 %
2022/2021
10,9 tis. €
-63 %
2022/2021
-0,14
-662,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CHEMICA spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby CHEMICA spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,01
0
9,38
0,71

Zisk pred zdanením CHEMICA spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA CHEMICA spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CHEMICA spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMICA spol. s r. o.


Konateľ CHEMICA spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHEMICA spol. s r. o.


Predmet činnosti CHEMICA spol. s r. o.


Kataster CHEMICA spol. s r. o.


Skrátené výkazy CHEMICA spol. s r. o.