Prehľad o organizácii
DREVOKAL s. r.o.
Bukovecká 1369/14, 040 01 Košice
31737706
Nemá
02.12.1996
03.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DREVOKAL s. r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOKAL s. r.o.


Konateľ DREVOKAL s. r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOKAL s. r.o.


Predmet činnosti DREVOKAL s. r.o.


Kataster DREVOKAL s. r.o.


Skrátené výkazy DREVOKAL s. r.o.