Prehľad o organizácii
DREVOKAL s. r.o.
Bukovecká 1369/14, 040 01 Košice
31737706
Nemá
nezistený
02.12.1996
03.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVOKAL s. r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOKAL s. r.o.


Konateľ DREVOKAL s. r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOKAL s. r.o.


Predmet činnosti DREVOKAL s. r.o.


Kataster DREVOKAL s. r.o.


Skrátené výkazy DREVOKAL s. r.o.