Prehľad o organizácii
LVD S2, a.s.
Poštová, 982 01 Tornaľa
31737714
2020489251
Nemá
nezistený
03.12.1996
03.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
29,7 tis. €
-53,7 %
2020/2019
573 tis. €
-26,9 %
2020/2019
0,01
-53,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk LVD S2, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LVD S2, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
n/a
0,77
n/a
1,67

Zisk pred zdanením LVD S2, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LVD S2, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LVD S2, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LVD S2, a.s.


Predstavenstvo LVD S2, a.s.


Člen dozorného orgánu LVD S2, a.s.


Jediný akcionár a.s. LVD S2, a.s.


Predmet činnosti LVD S2, a.s.


Kataster LVD S2, a.s.


Skrátené výkazy LVD S2, a.s.