Prehľad o organizácii
E.M.F., s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
31737722
2020038218
Nemá
nezistený
27.11.1996
20.07.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod E.M.F., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E.M.F., s.r.o.


Konateľ E.M.F., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E.M.F., s.r.o.


Predmet činnosti E.M.F., s.r.o.


Kataster E.M.F., s.r.o.


Skrátené výkazy E.M.F., s.r.o.