Prehľad o organizácii
AGRODRUŽSTVO Košice
Popradská 78, 040 01 Košice
31737731
2020997209
Nemá
1 zamestnanec
02.12.1996
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGRODRUŽSTVO Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRODRUŽSTVO Košice


Predstavenstvo AGRODRUŽSTVO Košice


Predmet činnosti AGRODRUŽSTVO Košice


Kataster AGRODRUŽSTVO Košice


Skrátené výkazy AGRODRUŽSTVO Košice