Prehľad o organizácii
AGRODRUŽSTVO Košice
Popradská 78, 040 01 Košice
31737731
2020997209
Nemá
1 zamestnanec
02.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Dr, vložka č. 1230/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGRODRUŽSTVO Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRODRUŽSTVO Košice


Predstavenstvo AGRODRUŽSTVO Košice


Predmet činnosti AGRODRUŽSTVO Košice


Kataster AGRODRUŽSTVO Košice


Skrátené výkazy AGRODRUŽSTVO Košice