Prehľad o organizácii
PROTECHNO, s.r.o.
Magurská 1, 040 01 Košice
31737749
2020055851
SK2020055851
nezistený
25.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8796/V
-1,2 tis. €
-362,2 %
2023/2022
N/A
-0,22
-753,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PROTECHNO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby PROTECHNO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,72
0,89
n/a
63,76

Zisk pred zdanením PROTECHNO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROTECHNO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROTECHNO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROTECHNO, s.r.o.


Konateľ PROTECHNO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROTECHNO, s.r.o.


Prokurista PROTECHNO, s.r.o.


Predmet činnosti PROTECHNO, s.r.o.


Kataster PROTECHNO, s.r.o.


Skrátené výkazy PROTECHNO, s.r.o.