Prehľad o organizácii
PROTECHNO, s.r.o.
Magurská 1, 040 01 Košice
31737749
2020055851
SK2020055851
1 zamestnanec
25.11.1996
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,07
0,28
59,6 %
-416 €
91,6 %
2021/2020
12 tis. €
17 %
2021/2020
-0,03
95,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PROTECHNO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby PROTECHNO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

0,94
0,4
0,83
1,46

Zisk pred zdanením PROTECHNO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROTECHNO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PROTECHNO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROTECHNO, s.r.o.


Konateľ PROTECHNO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROTECHNO, s.r.o.


Prokurista PROTECHNO, s.r.o.


Predmet činnosti PROTECHNO, s.r.o.


Kataster PROTECHNO, s.r.o.


Skrátené výkazy PROTECHNO, s.r.o.