Prehľad o organizácii
JAKAMA, s.r.o., v likvidácii
Višňová 10, Michalovce
31737757
Nemá
03.12.1996
24.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod JAKAMA, s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JAKAMA, s.r.o., v likvidácii


Konateľ JAKAMA, s.r.o., v likvidácii


Likvidátor JAKAMA, s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JAKAMA, s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti JAKAMA, s.r.o., v likvidácii


Kataster JAKAMA, s.r.o., v likvidácii