Prehľad o organizácii
JR FIREX s.r.o.
Kúpeľná 66, 059 01 Spišská Belá
31737765
2020978388
Nemá
nezistený
25.11.1996
15.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
N/A
-0,07
N/A
N/A

Zisk JR FIREX s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby JR FIREX s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,93
n/a
13,83

Zisk pred zdanením JR FIREX s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA JR FIREX s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JR FIREX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JR FIREX s.r.o.


Konateľ JR FIREX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JR FIREX s.r.o.


Predmet činnosti JR FIREX s.r.o.


Kataster JR FIREX s.r.o.


Skrátené výkazy JR FIREX s.r.o.