Prehľad o organizácii
S - PROCEN, s. r. o.
Dobrianského 1651, 093 34 Vranov nad Topľou
31737773
2020947621
Nemá
nezistený
02.12.1996
Nešp.veľkoob.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod S - PROCEN, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S - PROCEN, s. r. o.


Konateľ S - PROCEN, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S - PROCEN, s. r. o.


Predmet činnosti S - PROCEN, s. r. o.


Kataster S - PROCEN, s. r. o.


Skrátené výkazy S - PROCEN, s. r. o.