Prehľad o organizácii
JADE, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
31737781
2021441499
Nemá
nezistený
05.12.1996
21.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod JADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JADE, s.r.o.


Konateľ JADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JADE, s.r.o.


Predmet činnosti JADE, s.r.o.


Kataster JADE, s.r.o.


Skrátené výkazy JADE, s.r.o.