Prehľad o organizácii
SADKO, spol. s r. o.
Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31737790
2021359373
Nemá
05.12.1996
11.01.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SADKO, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SADKO, spol. s r. o.


Konateľ SADKO, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SADKO, spol. s r. o.


Predmet činnosti SADKO, spol. s r. o.


Kataster SADKO, spol. s r. o.


Skrátené výkazy SADKO, spol. s r. o.