Prehľad o organizácii
TREND, s. r. o. Trebišov
Berehovská 2173/11, 075 01 Trebišov
31737803
2020029803
SK2020029803
5-9 zamestnancov
06.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8803/V
58,1 tis. €
32,6 %
2022/2021
416 tis. €
11,4 %
2022/2021
0,17
-0,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TREND, s. r. o. Trebišov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby TREND, s. r. o. Trebišov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
42,64
0,85
n/a
11,16

Zisk pred zdanením TREND, s. r. o. Trebišov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TREND, s. r. o. Trebišov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TREND, s. r. o. Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREND, s. r. o. Trebišov


Konateľ TREND, s. r. o. Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREND, s. r. o. Trebišov


Predmet činnosti TREND, s. r. o. Trebišov


Kataster TREND, s. r. o. Trebišov


Skrátené výkazy TREND, s. r. o. Trebišov