Prehľad o organizácii
TREND, s. r. o. Trebišov
Berehovská 2173/11, 075 01 Trebišov
31737803
2020029803
SK2020029803
5-9 zamestnancov
06.12.1996
Výr.ost.stavebnost.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,19
5,45
9,7 %
43,8 tis. €
24,2 %
2021/2020
374 tis. €
22,5 %
2021/2020
0,18
10,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TREND, s. r. o. Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TREND, s. r. o. Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
transparex.sk

33,89
0,9
0,04
8,71

Zisk pred zdanením TREND, s. r. o. Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TREND, s. r. o. Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TREND, s. r. o. Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREND, s. r. o. Trebišov


Konateľ TREND, s. r. o. Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREND, s. r. o. Trebišov


Predmet činnosti TREND, s. r. o. Trebišov


Kataster TREND, s. r. o. Trebišov


Skrátené výkazy TREND, s. r. o. Trebišov