Prehľad o organizácii
DOLIWA, spol. s r.o.
090 05 Krajná Poľana
31737811
Nemá
nezistený
04.12.1996
28.10.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DOLIWA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOLIWA, spol. s r.o.


Konateľ DOLIWA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOLIWA, spol. s r.o.


Predmet činnosti DOLIWA, spol. s r.o.


Kataster DOLIWA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DOLIWA, spol. s r.o.