Prehľad o organizácii
VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice
Popradská 68, 040 01 Košice
31737820
2021003875
Nemá
nezistený
09.12.1996
24.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
-0,54
0 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,34
-1,26
n/a
0,07

Zisk pred zdanením VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


Konateľ VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


Predmet činnosti VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


Kataster VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice


Skrátené výkazy VAVREK FAKTORING, s. r. o. Košice