Prehľad o organizácii
APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31737838
Nemá
06.12.1996
27.02.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Konateľ APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Predmet činnosti APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Kataster APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy APOS SLOVAKIA, spol. s r.o.