Prehľad o organizácii
GETROX, s.r.o.
Námestie Slobody 164, 024 01 Kysucké Nové Mesto
31737846
2020972569
Nemá
nezistený
04.12.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GETROX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GETROX, s.r.o.


Konateľ GETROX, s.r.o.


Likvidátor GETROX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GETROX, s.r.o.


Predmet činnosti GETROX, s.r.o.


Kataster GETROX, s.r.o.


Skrátené výkazy GETROX, s.r.o.