Prehľad o organizácii
ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.
Betliarska 22, 851 07 Bratislava
31737854
2020050725
Nemá
nezistený
05.12.1996
24.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
10,3 tis. €
17,8 %
2016/2015
11,1 mil. €
577,5 %
2016/2015
0
-64,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


2015
2016
10,5 tis. €
10 tis. €
9,5 tis. €
9 tis. €
8,5 tis. €
transparex.sk

Tržby ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


2015
2016
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
3,72
0
0,48
1

Zisk pred zdanením ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


2015
2016
13,5 tis. €
13 tis. €
12,5 tis. €
12 tis. €
11,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


2015
2016
13,5 tis. €
13 tis. €
12,5 tis. €
12 tis. €
11,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Konateľ ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Prokurista ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Predmet činnosti ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Kataster ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.