Prehľad o organizácii
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31737862
2020015635
SK2020015635
50-99 zamestnancov
05.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 302/P
-115 tis. €
-105 %
2023/2022
22,8 mil. €
7,9 %
2023/2022
-0,01
-105,1 %
2023/2022
12 tis. €
-10 %
2020/2019
6,12 mil. €

Zisk CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
transparex.sk
4,56
0,26
0,12
0,58

Zisk pred zdanením CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Predstavenstvo CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Člen dozorného orgánu CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Jediný akcionár a.s. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Prokurista CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Predmet činnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Kataster CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Skrátené výkazy CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.