Prehľad o organizácii
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31737862
2020015635
SK2020015635
50-99 zamestnancov
05.12.1996
Výroba elektriny
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,25
0,01
60 %
2,3 mil. €
5 392,6 %
2022/2021
21,1 mil. €
62,1 %
2022/2021
0,1
5 397,3 %
2022/2021
12 tis. €
-10 %
2020/2019
6,12 mil. €

Zisk CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
transparex.sk
7,26
0,4
0,11
0,43

Zisk pred zdanením CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Predstavenstvo CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Člen dozorného orgánu CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Jediný akcionár a.s. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Prokurista CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Predmet činnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Kataster CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.


Skrátené výkazy CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.