Prehľad o organizácii
CZO, akciová spoločnosť Košice
Pražská 4, 040 01 Košice
31737871
Nemá
09.12.1996
04.12.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CZO, akciová spoločnosť Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CZO, akciová spoločnosť Košice


Predstaventvo CZO, akciová spoločnosť Košice


Člen dozorného orgánu CZO, akciová spoločnosť Košice


Predmet činnosti CZO, akciová spoločnosť Košice


Kataster CZO, akciová spoločnosť Košice