Prehľad o organizácii
DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.
Dukelská 19, 085 10 Bardejov
31737889
2020026217
Nemá
03.12.1996
24.09.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.


Konateľ DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.


Predmet činnosti DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.


Kataster DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DREVOSPOL Bardejov, spol. s r.o.