Prehľad o organizácii
FinTeam, spol. s r.o.
Muškátová 10, 040 01 Košice
31737897
2020050703
Nemá
nezistený
04.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8809/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod FinTeam, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FinTeam, spol. s r.o.


Konateľ FinTeam, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FinTeam, spol. s r.o.


Predmet činnosti FinTeam, spol. s r.o.


Kataster FinTeam, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FinTeam, spol. s r.o.