Prehľad o organizácii
FinTeam, spol. s r.o.
Muškátová 10, 040 01 Košice
31737897
2020050703
Nemá
nezistený
04.12.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FinTeam, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FinTeam, spol. s r.o.


Konateľ FinTeam, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FinTeam, spol. s r.o.


Predmet činnosti FinTeam, spol. s r.o.


Kataster FinTeam, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FinTeam, spol. s r.o.