Prehľad o organizácii
A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.
Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad
31737901
2020016955
SK2020016955
nezistený
04.12.1996
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
0,03
0,12
691,1 %
-1,83 tis. €
-2 334,1 %
2022/2021
18,9 tis. €
21 %
2022/2021
-0,18
-1 682,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-5,91
0,11
0,35

Zisk pred zdanením A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Konateľ A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Predmet činnosti A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Kataster A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.