Prehľad o organizácii
A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.
Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad
31737901
2020016955
SK2020016955
nezistený
04.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3458/P
2,55 tis. €
239,4 %
2023/2022
50,4 tis. €
167 %
2023/2022
0,15
182,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,3
-3,34
0,03
0,52

Zisk pred zdanením A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Konateľ A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Predmet činnosti A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Kataster A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.