Prehľad o organizácii
UTA, s.r.o.
Francisciho č. 16, 058 01 Poprad
31737919
Nemá
06.12.1996
22.09.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UTA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UTA, s.r.o.


Konateľ UTA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UTA, s.r.o.


Prokurista UTA, s.r.o.


Predmet činnosti UTA, s.r.o.


Kataster UTA, s.r.o.