Prehľad o organizácii
Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.
Horný Smokovec 17002, 062 01 Vysoké Tatry
31737927
2020964407
Nemá
25-49 zamestnancov
02.12.1996
Ost.zdravotná star.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,1
2,96
26,4 %
67,8 tis. €
850,7 %
2021/2020
959 tis. €
22,5 %
2021/2020
0,07
714,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

101,54
0,74
0,11
3,72

Zisk pred zdanením Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Konateľ Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Predmet činnosti Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Kataster Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Skrátené výkazy Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.