Prehľad o organizácii
Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.
Horný Smokovec 17002, 062 01 Vysoké Tatry
31737927
2020964407
Nemá
25-49 zamestnancov
02.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3460/P
179 tis. €
100,5 %
2023/2022
1,58 mil. €
32,8 %
2023/2022
0,15
60,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
140,56
0,78
0,08
3,04

Zisk pred zdanením Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Konateľ Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Predmet činnosti Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Kataster Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Skrátené výkazy Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.