Prehľad o organizácii
Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.
Horný Smokovec 17002, 062 01 Vysoké Tatry
31737927
2020964407
Nemá
25-49 zamestnancov
02.12.1996
Ost.zdravotná star.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,12
3,58
21 %
89,4 tis. €
32 %
2022/2021
1,19 mil. €
24,5 %
2022/2021
0,09
26,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
113,49
0,79
0,11
4,53

Zisk pred zdanením Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Konateľ Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Predmet činnosti Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Kataster Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.


Skrátené výkazy Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.