Prehľad o organizácii
DOUS M+H s.r.o.
Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves
31737935
2020032575
SK2020032575
2 zamestnanci
10.12.1996
Maloobchod s dielmi voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,54
-2,56
2,71
39,8 %
-12,8 tis. €
-24 653,8 %
2021/2020
38,6 tis. €
-48,9 %
2021/2020
-1,54
-73 794,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DOUS M+H s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby DOUS M+H s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

0,75
0,6
0
3,12

Zisk pred zdanením DOUS M+H s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOUS M+H s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DOUS M+H s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOUS M+H s.r.o.


Konateľ DOUS M+H s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOUS M+H s.r.o.


Predmet činnosti DOUS M+H s.r.o.


Kataster DOUS M+H s.r.o.


Skrátené výkazy DOUS M+H s.r.o.