Prehľad o organizácii
DOUS M+H s.r.o.
Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves
31737935
2020032575
SK2020032575
nezistený
10.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8813/V
-249 €
98,6 %
2023/2022
N/A
-0,51
98,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DOUS M+H s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DOUS M+H s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,04
-26,23
n/a
81,5

Zisk pred zdanením DOUS M+H s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOUS M+H s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DOUS M+H s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOUS M+H s.r.o.


Konateľ DOUS M+H s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOUS M+H s.r.o.


Predmet činnosti DOUS M+H s.r.o.


Kataster DOUS M+H s.r.o.


Skrátené výkazy DOUS M+H s.r.o.