Prehľad o organizácii
DOUS M+H s.r.o.
Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves
31737935
2020032575
SK2020032575
2 zamestnanci
10.12.1996
Maloobchod s dielmi voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-27,49
1,4
0,05
2 068,1 %
-17,6 tis. €
-37,6 %
2022/2021
N/A
-27,49
-1 685,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DOUS M+H s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DOUS M+H s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,89
-19,68
n/a
91,29

Zisk pred zdanením DOUS M+H s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOUS M+H s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DOUS M+H s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOUS M+H s.r.o.


Konateľ DOUS M+H s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOUS M+H s.r.o.


Predmet činnosti DOUS M+H s.r.o.


Kataster DOUS M+H s.r.o.


Skrátené výkazy DOUS M+H s.r.o.