Prehľad o organizácii
HSD spol. s r. o.
Letná 45, 040 01 Košice
31737943
Nemá
10.12.1996
28.04.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HSD spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HSD spol. s r. o.


Konateľ HSD spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HSD spol. s r. o.


Predmet činnosti HSD spol. s r. o.


Kataster HSD spol. s r. o.