Prehľad o organizácii
TOKLEX s. r. o.
044 13 Valaliky
31737951
2020042365
SK2020042365
nezistený
02.12.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,1
3,4
35,5 %
-8,91 tis. €
-136,1 %
2021/2020
2,11 tis. €
-93,6 %
2021/2020
-0,07
-140,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TOKLEX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby TOKLEX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

13,11
0,65
n/a
5,5

Zisk pred zdanením TOKLEX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOKLEX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TOKLEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOKLEX s. r. o.


Konateľ TOKLEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOKLEX s. r. o.


Predmet činnosti TOKLEX s. r. o.


Kataster TOKLEX s. r. o.


Skrátené výkazy TOKLEX s. r. o.