Prehľad o organizácii
TOKLEX s. r. o.
Sokolovská 178/10, 040 11 Košice - mestská časť Západ
31737951
2020042365
SK2020042365
nezistený
02.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8815/V
-1,48 tis. €
-115,4 %
2023/2022
4,38 tis. €
81,1 %
2023/2022
-0,02
-116,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TOKLEX s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TOKLEX s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
12,78
0,99
n/a
69,55

Zisk pred zdanením TOKLEX s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOKLEX s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOKLEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOKLEX s. r. o.


Konateľ TOKLEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOKLEX s. r. o.


Predmet činnosti TOKLEX s. r. o.


Kataster TOKLEX s. r. o.


Skrátené výkazy TOKLEX s. r. o.