Prehľad o organizácii
TOKLEX s. r. o.
044 13 Valaliky
31737951
2020042365
SK2020042365
nezistený
02.12.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
222,34
0,3 %
-687 €
92,3 %
2022/2021
2,42 tis. €
14,4 %
2022/2021
-0,01
88 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TOKLEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby TOKLEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
13
1
n/a
343,04

Zisk pred zdanením TOKLEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOKLEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TOKLEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOKLEX s. r. o.


Konateľ TOKLEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOKLEX s. r. o.


Predmet činnosti TOKLEX s. r. o.


Kataster TOKLEX s. r. o.


Skrátené výkazy TOKLEX s. r. o.