Prehľad o organizácii
FAVES s.r.o.
044 44 Chrastné
31737960
2020042354
SK2020042354
nezistený
05.12.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,22
-0,24
6,83
8 %
-1,35 tis. €
-191,6 %
2022/2021
N/A
-0,22
-235,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FAVES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby FAVES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,86
0,92
n/a
12,43

Zisk pred zdanením FAVES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA FAVES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FAVES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FAVES s.r.o.


Konateľ FAVES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FAVES s.r.o.


Predmet činnosti FAVES s.r.o.


Kataster FAVES s.r.o.


Skrátené výkazy FAVES s.r.o.