Prehľad o organizácii
FAVES s.r.o.
044 44 Chrastné
31737960
2020042354
SK2020042354
nezistený
05.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8816/V
-495 €
63,3 %
2023/2022
N/A
-0,09
57,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk FAVES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby FAVES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,79
0,97
n/a
32,64

Zisk pred zdanením FAVES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA FAVES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FAVES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FAVES s.r.o.


Konateľ FAVES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FAVES s.r.o.


Predmet činnosti FAVES s.r.o.


Kataster FAVES s.r.o.


Skrátené výkazy FAVES s.r.o.